O spoločnosti

Pharma Activ Czech s.r.o.

Firma Pharma Activ Czech s.r.o., ktorá je dodávateľom svojich produktov do Slovenskej republiky, je dcérskou spoločnosťou izraelského koncernu Maabarot Ltd., ktorý združuje firmy zabývajúce sa výrobou produktov z oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu, a ktorý je vo svojej krajine a oblasti produkcie na vedúcej pozícii. Nielen jeho skúsenosti, ktoré máme po vlaňajšom pripojení k tomuto koncernu možnosť uplatňovať v našej práci, ale predovšetkým dlholeté skúsenosti získavané na celosvetových trhoch a prístup k surovinám najvyššej kvality, dovážaným z ekologicky čistých oblastí Sibíre a Kaukazu, nám umožňujú ponúknuť unikátne výrobky s maximálnym účinkom.

Dlhé stáročia ľudia využívali v boji proti ochoreniam liečivé látky vytvorené v prírode. Tieto prostriedky boli účinné, avšak nebol známy mechanizmus ich pôsobenia na ľudské telo, preto sa postupom času zabúdalo na liečivé vlastnosti prírodných produktov. Naša firma sa pokúsila o opätovné zavedenie prirodzených spôsobov liečby a prevencie.

Naša firma vytvorila spojnicu medzi múdrosťou starou niekoľko tisíc rokov a modernými výskumnými metódami. Ponúkame výrobky, ktorých vplyv na ľudské zdravie bol preukázaný na základe celého radu testov uskutočnených v rôznych laboratóriách po celom svete.

Spoločnosť Pharma Activ je už 15 rokov výhradným distribútorom čisto prírodných doplnkov stravy v Českej a Slovenskej republike. Naše výrobky sú čisto prírodnou alternatívou synteticky vyrábaných doplnkov stravy, ktoré zaťažujú organizmus celým radom balastných látok a konzervantov. Citlivou voľbou zloženia svojich produktov tak, aby neobsahovaly žiadne alebo iba nezbytne nutné množstvo prídavných látok, nekompromisným prístupom ku kvalite vybraných surovín a prísnou kontrolou vstupov aj konečných produktov, použitím tých najmodernejších a najvhodnejších výrobných metód a stálym hladaním nových a generáciami overených prírodných liečivých zdrojov, tým všetkým spoločnosť Pharma Activ Czech s.r.o. zaručuje tu najvyššiu kvalitu svojich produktov.